این بود؟

عليرضا طياري

 

حق حضانت برای تو.
درد زایمان برای من.
نام خانوادگی برای تو.
زحمت خانواده برای من.
چهارعقد برای تو.
حسرت عشق برای من.
هزارصیغه برای تو .
حکم سنگ سار برای من.
هوس برای تو.
عفاف برای من.
این بود آزادی وبرابری حقوق
برای زن ومرد؟

•سیمین بهبهانی(؟)

نرم نرمک می رسد اینک بهار

عکس: سمیرا میراحمدی

 

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

دل قوی دار سحر نزدیک است.

عکس: بانو قهرمانی

خواب رویای فراموشی هاست!
خواب را دریابیم،
که در آن دولت خاموشی هاست
من شکوفایی گل های امیدم را
در رویاها می بینم،
و ندایی که به من می گوید:
«گرچه شب تاریک است
دل قوی دار سحر نزدیک است»

#حمید_مصدق