بودنت زیباست

نیلوفر تارقلی زاده
دوسلدورف
بودنت زیباست

مثـل … تابیدن آفتاب
بر ساقه‌های تُرد بابونه
بر تن درخت ایستاده‌
بر مـن

ماه در آغوش تو به خواب می‌رود
خورشید با چشم‌های تو بیدار می‌شود

عشـق من!

بودنت زیباست
مثل پر شستن قو
مثل چرخیدن پروانه
مثل پرواز بر تلاطم دریا…

#عباس_معروفی

هوا که گرگ و میش شد…

نیلوفر_ تارقلی زاده
دوسلدورف

 

غروب که شد،
هرجای این شهر آهنی بودی خودت را به خانه ام برسان
چایی دم کن
عطر یاس را در فضای خانه پراکنده کن
چند شاخه گل نرگس روی میزم بگذار
هوا که گرگ و میش شد
بیا
این خانه در نبودنت خانه نیست

#پریناز_ارشد