پرواز میرزایی

 

آه ای شهزاده!
ای محبوب رؤیایی!
ای دو چشمانت
رهی روشن بسوی شهر زیبایی
ای نگاهت باده ای در جام مینایی
آه بشتاب ره بسی دور است
لیک در پایان این ره
قصر پر نور است…

#فروغ_فرخزاد