درباره‌ی‌ما

«هنر کلید فهم زندگی است.» اسکار وایلد

سایت 20 فریم در 20 نگاه زیر مجموعه سایت هفت هنر می باشد که مشخصا به برگزاری نمایشگاه عکس با تکنیک موبایل گرافی می‌پردازد.

گفتنی است سایت هفت هنر، با به‌گزین مطالب در حوزه‌های مختلف هنری، به رسالت خود در معرفی هنرمندان نوپرداز و آثارشان می‌پردازد.